Mezi bývalé členy skupiny patří: Temo Rios - Vocals Jesse Zaraska - Vocals